Over Anne

Een dokter voor lichaam & geest

Hi,

Ik ben Anne van Gils

Als arts en psychotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Door mijn achtergrond in de Geneeskunde en Psychologie, mijn promotieonderzoek en klinische werkervaring heb ik expertise opgebouwd op het raakvlak tussen lichaam en geest.

Mijn verhaal

Omdat ik geïnteresseerd was in de werking van het menselijk lichaam en het liefst een baan wilde waarbij ik anderen kon helpen, ging ik in 2005 Geneeskunde studeren. Tijdens mijn coschappen in het ziekenhuis viel het me op dat de meeste artsen volledig gefocust waren op het opsporen van afwijkingen in orgaansystemen en weinig oog hadden voor de menselijke kant van het ziek zijn. Zo’n dokter wilde ik niet zijn.

Ik koos er daarom voor om na mijn afstuderen in de geestelijke gezondheidszorg te gaan werken, waar meer naar de hele persoon gekeken werd, inclusief zijn of haar levensverhaal, persoonlijke voorkeuren en omgeving.

Vervolgens kwam ik te werken op een polikliniek voor mensen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Mensen die ontzettend leden onder hun klachten, maar in het medische circuit niet verder kwamen. In mijn werk zag ik dagelijks wat voor grote invloed onze geest heeft op hoe we ons lichaam ervaren. Ergens met andere ogen naar leren kijken of op een andere manier met klachten omgaan, kan een wereld van verschil maken. Hier wilde ik meer over weten! Ik begon daarom aan de opleiding tot psychotherapeut en leerde alles over het doorbreken van belemmerende gedachte- en gedragspatronen. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat hierin een belangrijke sleutel kan liggen bij het herstellen van onbegrepen klachten. Een dokter voor lichaam én geest, dat is wat ik wilde zijn!

Naast mijn praktijkervaring heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan en ben ik in 2019 gepromoveerd. Mijn proefschrift gaat over e-health (online hulp) bij medisch onverklaarde lichamelijke klachten in de huisartspraktijk.

Vanuit de missie om mijn kennis en ervaring op een laagdrempelige manier te delen, ben ik in 2020 mijn bedrijf lichaaminzicht gestart. Ik wil niets liever dan jou helpen, zodat jouw klachten niet langer jouw leven beheersen. Door middel van posts op Instagram, blogs, een Podcast en online cursussen hoop ik jou inzichten en handvatten te bieden, zodat jij meer grip krijgt op jouw lichamelijke klachten.

Daarnaast start ik in januari 2022 mijn eigen psychotherapiepraktijk in Luddeweer (gemeente Midden-Groningen), van waaruit ik individuele psychologische behandeling kan bieden.

Waarom ik dit doe?

De afgelopen jaren heb ik veel mensen gesproken, die worstelden met lichamelijke klachten, die in de medische setting niet verklaard of behandeld konden worden. Velen van hen stuitten op onbegrip en voelden zich niet serieus genomen. De zoektocht naar een oplossing ging vaak gepaard met frustratie, moedeloosheid en eenzaamheid.

Ik kan ondersteuning bieden in dit proces en meekijken of een psychologische invalshoek jou verder kan helpen. In reactie op lichamelijke klachten ontstaan soms gedachte- en gedragspatronen, die onbedoeld de klachten verergeren of in stand houden. Ik bied begeleiding bij het opsporen en doorbreken van dit soort patronen. 

Meer over mij

Registraties & Lidmaatschappen

Volg mij op Instagram

Via mijn Instagram account deel ik kennis, inzichten en tips, waarmee ik hoop jou te ondersteunen in je herstelproces. Ook deel ik mijn eigen ervaringen als therapeut, ondernemer, moeder, maar bovenal als mens.