privacyverklaring

Lichaaminzicht vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@lichaaminzicht.nl.

 

Artikel 1                     Wie zijn wij?
Lichaaminzicht is een eenmanszaak, gevestigd te (9624 PB) Luddeweer aan de Luddeweersterweg 2a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72423234. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wanneer jij als cliënt de praktijk bezoekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw identiteit te kunnen vaststellen en om de behandelovereenkomst te kunnen uitvoeren. Voor identificatie gaat het om naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Je kunt daarbij denken aan gegevens over jouw gezondheid, medisch verleden en probleempunten alsmede gegevens van jouw verzekering. Daarnaast kunnen wij, in geval van een verwijzing, de contactgegevens van en correspondentie met de verwijzer opslaan. Wij gebruiken deze gegevens om jou een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden. Wij bewaren deze gegevens tot 20 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wij zijn verplicht om een medisch dossier bij te houden. In dit (elektronische) dossier verwerken wij naast bovenstaande gegevens tevens verslagen en eventuele opnames van onze sessies. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bewaren wij jouw dossier tot 20 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij zullen bij bestelling van een online cursus jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens na een bestelling tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Daarnaast verwerken wij in een dergelijk geval een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele communicatie die jij plaatst in de community. Deze communicatie is ook zichtbaar voor andere deelnemers en het platform waar wij de online content op hosten. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bank- of verzekeringsgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 2 jaar na afhandeling bewaren.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer wij affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan ons kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij jou naar ons cookiestatement en de privacyverklaring van bol.com.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je leest meer over deze cookies in ons cookiestatement.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die wordt verzameld met behulp van deze cookies wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten en producten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam, leeftijd, foto en/of video. Recensies over onze diensten en producten kunnen wij op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, trainingen of gratis producten, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als (potentiële) cliënt, klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons persoonlijk, telefonisch of digitaal hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen van een van onze samenwerkingspartners na een doorverwijzing. Ook worden er tijdens een bezoek aan onze website gegevens gegenereerd, zoals het surfgedrag.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@lichaaminzicht.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?
Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit is aangewezen in het kader van de behandeling, dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

Lichaaminzicht kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Lichaaminzicht gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@lichaaminzicht.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.