Psychotherapie

Kosten & Vergoeding

De zorg die ik bied valt onder de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Als je een verwijzing van je huisarts hebt en er kan een diagnose (DSM-5 classificatie) gesteld worden, wordt de behandeling in principe vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
Ik heb echter geen contracten met zorgverzekeraars. Het percentage van de kosten dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt, is daardoor afhankelijk van het type polis dat je hebt (restitutie, natura of combinatie) en de specifieke voorwaarden van jouw polis.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar (maximum) tarieven vast, waaraan zorgverleners in de GGZ gebonden zijn. Dit zijn de tarieven die ik hanteer.
Het tarief is afhankelijk van het type zorgverlener, de setting, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. Voor 2024 gelden voor een vrijgevestigde psychotherapeut onderstaande tarieven. Voorbereiding, administratie en verslaglegging zijn hierbij inbegrepen.

* Dit tarief is van toepassing wanneer de zorg niet tot het basispakket van de zorgverzekering behoort.

Voor overige tarieven zie de Tarievenzoeker van de NZa (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/). De setting is ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II, beroepscategorie is psychotherapeut, financieringsstroom is GGZ.

Eigen Risico

Voor alle zorgkosten die vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering geldt dat hiervoor eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In 2024 is het eigen risico minimaal €385 en maximaal €885, afhankelijk van wat je hierin gekozen hebt. Zodra het eigen risico verbruikt is, worden de overige kosten in principe vergoed vanuit het basispakket.

Contracten zorgverzekeraars

Ik heb in 2024 geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je van mij maandelijks een factuur ontvangt, die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk het type polis dat je hebt (natura, restitutie of combinatie) en de specifieke polisvoorwaarden wordt doorgaans 55-100% van de kosten vergoed.

In grote lijnen zijn er twee typen basisverzekering: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis heb je beperkte keuzevrijheid. De verzekeraar ‘levert’ de zorg die je nodig hebt via gecontracteerde zorgverleners. Als je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener -zoals ik- kiest, krijg je maar een beperkt deel vergoed. Meestal ligt dit tussen de 55 en de 80%. Bij een restitutiepolis heb je meer keuzevrijheid en vergoedt de verzekeraar doorgaans 100% van de kosten, ook bij niet-gecontracteerde zorg. Let hierbij overigens wel op: wanneer verzekeraars het hebben over het “gemiddeld gecontracteerde tarief”, dan doelen zij op de tarieven die zij met gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken. Deze liggen meestal 10-15% lager dan de NZa tarieven.

Zoek dus van tevoren goed uit wat voor verzekering je hebt en wat jouw verzekering precies dekt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Afzeggen van afspraken

Afzeggen of verzetten van afspraken kan per mail of WhatsApp (0658909487)* Voor afspraken waarop je niet verschijnt en die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd kan een bedrag van €50 in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Als je je afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren. 

* Let op: ik adviseer je privacygevoelige informatie enkel te versturen via beveiligde mail of het cliëntportaal.