Psychotherapie

Kosten & Vergoeding

De zorg die ik bied valt formeel onder de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Als je een verwijzing van de huisarts hebt en er kan een diagnose (DSM-5 classificatie) vastgesteld worden, wordt de behandeling in principe vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
Ik heb echter geen contracten met zorgverzekeraars. Het percentage van de kosten dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt, is daardoor afhankelijk van het type polis dat je hebt (natura of restitutie) en de specifieke voorwaarden van jouw polis.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar (maximum) tarieven vast, waaraan zorgverleners in de GGZ gebonden zijn. Dit zijn de tarieven die ik hanteer.
Het tarief is afhankelijk van het type zorgverlener, de setting, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. Voor 2022 gelden voor een vrijgevestigde psychotherapeut onderstaande tarieven. Voorbereiding, administratie en verslaglegging zijn hierbij inbegrepen.

* Dit tarief is van toepassing wanneer de zorg niet tot het basispakket van de zorgverzekering behoort.

Voor overige tarieven zie de Tarievenzoeker van de NZa (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/). De setting is ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II, beroepscategorie is psychotherapeut, financieringsstroom is GGZ.

Eigen Risico

Voor alle zorgkosten die vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering geldt dat hiervoor eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In 2022 is het eigen risico minimaal €385 en maximaal €885, afhankelijk van wat jij hierin gekozen hebt. Zodra het eigen risico verbruikt is, worden de overige kosten in principe vergoed vanuit het basispakket.

Contracten zorgverzekeraars

Op dit moment heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je van mij maandelijks een factuur ontvangt, die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk het type polis dat je hebt (natura of restitutie) en de specifieke polisvoorwaarden wordt doorgaans 55-100% van de kosten vergoed.

In grote lijnen zijn er twee typen basisverzekering: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis heb je beperkte keuzevrijheid. De verzekeraar ‘levert’ de behandeling die je nodig hebt via een gecontracteerde zorgverlener. Als je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener -zoals ik- kiest, krijg je een beperkt deel vergoed. Meestal ligt dit tussen de 55 en de 80%. Bij een restitutiepolis heb je meer keuzevrijheid en vergoed de verzekeraar een hoger percentage wanneer je zorg ontvangt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. In dit geval ligt de vergoeding vaak tussen de 80 en de 100%. Sommige restitutiepolissen dekken namelijk 100% van het ‘marktconforme’ tarief, terwijl andere 100% van de wettelijke maximumtarieven dekken (de NZa tarieven, die ik hanteer).

Zoek dus van tevoren goed uit wat voor verzekering je hebt en wat jouw verzekering precies dekt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Afzeggen van afspraken

Voor afspraken waarop je niet verschijnt en die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd kan een bedrag van €50 in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Als je je afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren. Afzeggen of verzetten van afspraken kan per mail of WhatsApp (0658909487).

Let op: ik adviseer je privacygevoelige informatie enkel te versturen via beveiligde mail of het cliëntportaal.