Psychotherapie

Werkwijze

Actuele wachttijd

Momenteel heb ik helaas een aanmeldstop en neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Aanmelding & Kennismaking

Wil je bij mij in therapie? Dan kun je jezelf aanmelden door mij een mail te sturen naar anne@lichaaminzicht.nl. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Je huisarts kan deze digitaal versturen via ZorgDomein. Voordat we een eerste intakegesprek plannen, heb ik graag even telefonisch contact met je om een aantal zaken af te stemmen. 

Bereikbaarheid praktijk

Mijn praktijk is gevestigd aan de Luddeweersterweg 2a in Luddeweer (gemeente Midden-Groningen).

Helaas is de praktijk niet bereikbaar met openbaar vervoer. Ook is de praktijk niet rolstoeltoegankelijk.

Als je met de auto komt, kun je deze gratis voor de deur van de praktijk parkeren.

In geval van afwezigheid door vakantie of ziekte, kun je zo nodig terecht bij mijn waarnemer.
Haar contactgegevens vind je onderaan de pagina Contact.

Intake

Na aanmelding volgt de intake, die zich richt op je hulpvraag, klachten, achtergrond en verwachtingen. Na 2 tot 3 intakegesprekken volgt een adviesgesprek, waarin ik de diagnose aan je zal uitleggen en een behandelvoorstel zal doen. We bespreken of psychotherapie iets voor je is en zo ja: in welke vorm. Ook zullen we doelen voor de behandeling bespreken. Al deze gegevens worden vastgelegd in een behandelplan.

Wat je van mij kunt verwachten

Wat ik van jou vraag

Behandeling

Een psychotherapie bestaat uit gesprekken, die doorgaans 45 minuten duren en meestal wekelijks plaatsvinden. Dit kan kortdurend zijn (bijv. 10 gesprekken) of langerdurend. Ik maak hierbij gebruik van de volgende behandelvormen:

Privacy

Als arts/psychotherapeut heb ik mijn beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat je met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Van de behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.
Wel is het gebruikelijk dat ik na afloop van de intake een brief naar de huisarts stuur, zodat hij of zij op de hoogte is van de diagnose en het behandelplan. Gedurende en na afloop van de behandeling stuur ik vervolgens een beknopt verslag van het beloop van de behandeling. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, verzoek ik je dit kenbaar te maken. Dan wordt deze informatie niet verstuurd.
Informatie aan derden, zoals het UWV of een bedrijfsarts, wordt alleen schriftelijk gegeven en uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt of ontevreden bent over de behandeling bij mij, nodig ik je uit om dit met mij te bespreken. Als het niet lukt om dit samen op te lossen, kan contact gezocht worden met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de ggz verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut vind je via de knop hieronder.